Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław) o godzinie 11:00.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.