Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4.09.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej, adres: ul. Sokolnicza 5/9, 53-676 Wrocław.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1 pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2 projekty uchwał oraz 3 wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki: