Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20.04.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej, adres: ul. Sokolnicza 5/9, 53-676 Wrocław.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. projekty uchwał,
  3. wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika,
  4. informację o liczbie akcji i głosów.

Reprezentacja: Przemysław Spyra – Prezes Zarządu

Załączniki: