Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2011 roku.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: