Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje iż w dniu 1 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 01/2011 powołała z dniem 1 lutego 2011 roku do składu zarządu Spółki Pana Rafała Bluma, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Pan Rafał Blum Karierę zawodową rozpoczynał w największej w kraju hurtowni farmaceutycznej specjalizującej się w dostawach leków i środków farmaceutycznych do szpitali, w której to przez kolejne lata zdobywał doświadczenie z zakresu controllingu i finansów. W ostatnich latach uczestniczył w tworzeniu i budowaniu funduszu inwestycyjnego działającego na zasadach private equity, venture capital, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie finansami samego funduszu jak i spółek portfelowych wchodzących w skład Grupy. Zdobył doświadczenie z zakresu finansów w różnych branżach, między innymi handlu (hurtownia farmaceutyczna), logistyki (niezależny operator logistyczny świadczący specjalistyczne usługi w branży farmaceutycznej), usług outsourcingu procesów zarządzania należnościami czy świadczenia usług z zakresu IT. Uczestniczył w realizacji i wdrożeniach licznych nowatorskich projektów z zakresu finansów, obrotu wierzytelnościami oraz pośrednictwa kredytowego. Obecnie związany z duża siecią myjni samochodowych, w której jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami.

W ocenie Zarządu pozyskanie Pana Rafała Bluma do współpracy pozytywnie przełoży się na tempo wzrostu Spółki oraz realizację założonej strategii rozwoju.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu