Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu bieżącego dotyczącego zwołania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (vide raport 7/2012) w związku z zaistnieniem zdarzeń niezależnych od Spółki, jak również z uwagi na dobro i interes akcjonariuszy postanawia o odwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podejmie niezwłoczne kroki mające na celu zwołanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu