Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym koryguje omyłkę polegającą na niedołączeniu załącznika z treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2021 roku.

Treść uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: