Strona główna Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.09.2020 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Spółka" niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4.09.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej, adres: ul. Sokolnicza 5/9, 53-676 Wrocław. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2020 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14.08.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej, adres: ul. Sokolnicza 5/9, 53-676 Wrocław.W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.04.2020 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 20.04.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej, adres: ul. Sokolnicza 5/9, 53-676 Wrocław. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław) o godzinie 11:00. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław) o godzinie 11:00.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 401 i 402 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 maja 2017 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-077 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast....

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej ?ZWZ?), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku

Zarząd Spółki INWESTYCJE.PL SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak Rynek 7, 50-106 Wrocław. W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.