Raporty

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach...

Wyniki Programu Skupu Akcji Własnych. Nabycie akcji własnych Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 5 września 2020 roku, Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_...

Powołanie Prezesa Zarządu nowej kadencji

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 10 września 2020 Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.09.2020...

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent" przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.09.2020 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.09.2020 roku, w obecności notariusza – Beaty Rozdolskiej –...