Raporty

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od spółki PMI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w związku ze zmianą _zmniejszeniem_ stanu posiadania akcji Spółki.Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść...

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od spółki pod firmą PMI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w związku ze zmianą _zwiększeniem_ stanu posiadania akcji Spółki.Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego...

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od spółki Family Funds Capital Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Dariusza Jagusiaka zawiadomienie w związku ze zmianą _zmniejszeniem_ stanu posiadania akcji Spółki.Spółka...

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki.Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść przedmiotowego zawiadomienia. Załączniki:

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Mateusza Ficnera zawiadomienie w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki.Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść przedmiotowego zawiadomienia. Załączniki:

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 r. otrzymał od spółki pod firmą Family Funds Capital Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz od Pana Dariusza Jagusiaka zawiadomienie w związku ze zmianą stanu posiadania...

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Mateusza Ficnera zawiadomienie w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki.Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść przedmiotowego zawiadomienia. Załączniki:

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "ustawa o ofercie" Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 13 listopada 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych zawiadomienia...

Raport okresowy za III kwartał 2020

Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do informacji, zawartej w raporcie rocznym Emitenta za rok 2019, opublikowanym w raporcie EBI nr 11/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, o wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, prezentuje poniżej stanowisko...