Raporty

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zmianie na późniejszy terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu...

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. _"Spółka"_ informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 kwietnia 2020 r. _"NWZ"_ akcjonariuszami posiadającymi co...

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Inwestycje.pl

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany...

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Inwestycje.pl SA w dniu 20.04.2020 r.

Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2020 roku podjęło...