Raporty

Oddalenie wniosku o wpis zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), niniejszym informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu postanowienia z dnia 24 maja 2021 roku oddalającego wniosek Emitenta w przedmiocie zmiany statutu Emitenta dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego. Przyczyną odmowy...

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021

Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za I kwartał roku 2021. Emitent wskazuje, że korekta wynika z zaksięgowania odpisów aktualizujących w kwocie 2.046.424,44 zł do wyników roku 2020, przez co zmianie uległo saldo otwarcia roku 2021....

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku. Przyczyną odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przedłużający się proces wpisywania do rejestru zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 8...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się godzinie 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolnicza 5/9 we Wrocławiu. W załączeniu Zarząd Spółki...

Raport roczny za rok obrotowy 2020

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Paweł Flieger - Prezes Zarządu Załączniki: 130750-raport-roczny-2020Pobierz

Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28.02.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji...

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok

Zarząd Inwestycje.pl S.A. ("Spółka") informuje, że 14 maja 2021 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Dąbroszyńskiej 50. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdań finansowych spółki Inwestycje.pl SA za lata obrotowe 2020 i 2021.

Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

Zarząd Inwestycje.pl SA z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2021 r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Nabycie udziałów Gamedust sp. z o.o.

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ informuje, że w dniu 6 maja 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące łącznie 100 proc. kapitału zakładowego Gamedust sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,...

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 28.02.2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji...