Strona główna Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat Spółki

Imię i nazwisko /
nazwa akcjonariusza

KRS

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Inwestycje.pl SA

0000306232

75 000 000

66,20%

0%

January Ciszewski

9 520 000

8,40%

24,86%

Pozostali

28 767 437

25,39%

75,14%

Suma

113 287 437

100,00%

100,00%

stan na dzień: 24.11.2020 r.