Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013, z dnia 02.06.2014 r. na dzień 20.06.2014 r. Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego jest przedłużenie procedury badania sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu