W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 r. z dnia 28 maja 2012 r., Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011 z dnia 14.06.2012 r. na dzień 20.06.2012 r. Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego jest przedłużenie procedury badania sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu