W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011 z dnia 15.06.2012 r. na dzień 14.06.2012 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym EBI nr 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu