Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– Raport za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 r.,
– Raport za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.,
– Raport za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 r.,
– Raport za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

Raport roczny:
– raport roczny za 2019 rok – 29 maja 2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu