Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
– raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 r.

Raport roczny:
– raport roczny za 2017 rok – 20 marca 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu