Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: