Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 6 pkt 1 – 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: