Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: