Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu


Załączniki: