Zarząd Gamedust SA z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Paweł Flieger – Prezes Zarządu

Załączniki: