Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu

Załączniki: