Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

Załączniki:
Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: