Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, iż w wyniku błędu operatora systemu EBI w raporcie nr 13/2012 nie został dodany załącznik zawierający opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym w załączeniu przekazuje się komplet załączników do raportu rocznego za rok obrotowy 2011.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: