Zarząd Spółki Inwestycje.pl SA („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż jedyna zmiana dotyczy tabel znajdujących się na stronie 10. raportu.

Tabele przedstawiają zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki według stanu na 31.12.2020 r. oraz na dzień publikacji raportu kwartalnego (15.02.2021 r.).

Powodem korekty jest błąd polegający na zaprezentowaniu nieaktualnych danych.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: