Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r., opublikowanego przez Spółkę raportem okresowym EBI nr 16/2019 w dniu 14 listopad 2019 r.

Korekta dotyczy błędnie dołączonego załącznika do raportu okresowego. Emitent omyłkowo załączył raport kwartalny za II kwartał 2019 r., który pierwotnie został opublikowany w raporcie kwartalnym EBI nr 14/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zamiast raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
W związku z powyższym Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje prawidłowy załącznik w postaci raportu kwartalnego za III Q 2019 roku.

Spółka oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu


Załączniki: