Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

1. Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. ? 16 lutego 2015 r.
2. Raport okresowy za I kwartał 2015 r. ? 15 maja 2015 r.
3. Raport roczny za rok obrotowy 2014 ? 1 czerwca 2015 r.
4. Raport okresowy za II kwartał 2015 r. ? 14 sierpnia 2015 r.
5. Raport okresowy za III kwartał 2015 r. ? 16 listopada 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu