Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. – 14 lutego 2012 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.
3. Raport roczny za rok obrotowy 2011 – 15 czerwca 2012 r.
4. Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. – 14 sierpnia 2012 r.
5. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu