Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że raporty kwartalne Spółki będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 14 lutego 2011 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16 maja 2011 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 16 sierpnia 2011 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że raport roczny za 2010 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2011 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu