Zarząd Inwestycje.pl S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2015 tj. przejęcia pakietu kontrolnego w TNN Finance S.A. (?TNN?) informuje, że w związku z włączeniem podmiotu wyspecjalizowanego w elektronicznej wymianie walut za pośrednictwem portalu KantorOnline.pl, istotnemu rozszerzeniu ulegnie przedmiot działalności Grupy Inwestycje.pl.

W związku z przejęciem akcji TNN Emitent tworzyć będzie Grupę Kapitałową, zaś wyniki finansowe TNN Finance S.A. będą objęte konsolidacją począwszy od dnia przejęcia kontroli. Z uwagi na skalę i specyfikę działalności TNN, polegającą na elektronicznej wymianie walut, wyniki tego podmiotu będą miały dominujący wpływ na wyniki Grupy Inwestycje.pl.

Dotychczasowa działalność Spółki w zakresie prowadzenia i sprzedaży powierzchni reklamowej portali internetowych będzie nadal kontynuowana i rozwijana. W opinii Zarządu, efekty synergii płynące z połączenia działalności Spółki oraz TNN przełożą się na szybszy i efektywny wzrost skali obu rodzajów działalności, przez co Grupa inwestycje.pl znacząco umocni swoją pozycję rynkową.

Podstawa prawna: § 3 pkt 10a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu