Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27.06.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu zarządu Spółki Pana Tomasza Krawczyka, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu z dniem 2 lipca 2018 r.

Pan Tomasz posiada wysokie kompetencje sprzedażowe, bogate doświadczenie w branży mediów internetowych oraz relacji inwestorskich. Doświadczenie Pana Tomasza Krawczyka przyczyni się do rozwoju działalności portalowej Spółki.

Kadencja p. Tomasza Krawczyka upływa 10.01.2020 r.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Tomasza Krawczyka.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu


Załączniki: