Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lipca 2012 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Odwołano z funkcji Pana Lecha Dworaczyńskiego, pełniącego dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Odwołanie skutkuje z dniem 17 lipca 2012 r. Powodem odwołania było umożliwienie podjęcia uchwały o powołaniu z dniem 17 lipca 2012 r. na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czapli, pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Ponadto odwołano Pana Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. Odwołanie skutkuje z dniem 17 lipca 2012 roku. W miejsce Pana Łukasza Feldmana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej powołano Pana Andrzeja Wytyczaka-Partykę.

Pan Andrzej Wytyczak-Partyka ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie informatyki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie aktualnie kończy pracę doktorską. Od ponad 10 lat zajmuje się zawodowo rozwojem serwisów internetowych, bazami danych, metodami zapewniania wysokiej niezawodności i dostępności usług internetowych. Kierował projektami o ogólnopolskim zasięgu, które od wielu lat zajmują wysokie pozycje w rankingach popularności polskiego internetu.

Od dnia 17 lipca 2012 r. skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:

Grzegorz Czapla – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Ilski – Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Decewicz – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Smagała – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Wytyczak-Partyka – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu