Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W związku z rezygnacją Pana Piotra Smagały z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował w raporcie 3/2018, powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Minora.

Z dniem 29 czerwca 2018 r. do składu Rady Nadzorczej powołano Panią Katarzynę Twarowską.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:

Arkadiusz Kondek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Ilski – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Spyra – Członek Rady Nadzorczej
Michał Minor – Członek Rady Nadzorczej
Jacek M. Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Twarowska – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu


Załączniki: