Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 r. dokonano następujących zmian w organach zarządczych i nadzorujących Emitenta.

W dniu 30 czerwca 2014 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Inwestycje.pl S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu powołany został Zarząd na nową kadencję. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Rafała Bluma. Rezygnacja Pana Rafała Bluma związana była z umożliwieniem podjęcia uchwały podczas Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącej powołania Pana Rafała Bluma w skład Rady Nadzorczej.

Obecny Zarząd Spółki powołany został na trzyletnią kadencję, a w jego skład wchodzi Anna Sołowska-Łabaz ? Prezes Zarządu.

W ramach Rady Nadzorczej Pan Sławomir Decewicz oraz Pan Andrzej Wytyczak-Partyka zostali zastąpieni przez Pana Konrada Piechotę oraz przez Pana Rafała Bluma

Pan Rafał Blum (wcześniejszy Członek Zarządu Spółki), karierę zawodową rozpoczynał w największej w kraju hurtowni farmaceutycznej specjalizującej się w dostawach leków i środków farmaceutycznych do szpitali, w której to przez kolejne lata zdobywał doświadczenie z zakresu controllingu i finansów. W ostatnich latach uczestniczył w tworzeniu i budowaniu funduszu inwestycyjnego działającego na zasadach private equity, venture capital, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie finansami.

Pan Konrad Piechota – związany z branżą IT od początku swojej kariery zawodowej, absolwent zarządzania, obecnie doktorant na wydziale zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozpoczynał od własnej agencji interaktywnej, następnie pracował jako specjalista ds. e-commerce w firmie Ubezpieczeniaonline.pl, obecnie Prezes Zarządu i udziałowiec tej spółki. Twórca wielu projektów z zakresu e-commerce.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu