Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zmianie na późniejszy terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku, pierwotny termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 przypadać miał na dzień 29 maja 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 31 lipca 2020 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 wynika z przejściowych trudności komunikacyjnych związanych z pandemią koronawirusa COVID-19. Zarząd Emitenta wskazuje, że nowy termin publikacji mieści się w granicach określonych w komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Przemysław Spyra – Prezes Zarządu