Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „ustawa o ofercie” Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 13 listopada 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Książek Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki: