Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 4 listopada 2010 roku złożony został wniosek o wprowadzenie 6.500.000 akcji serii A, 603.840 akcji serii B, 759.247 akcji serii C oraz 759.247 praw do akcji serii C Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu