Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 sierpnia 2011 roku złożony został wniosek o wprowadzenie 7.863.087 jednostkowych praw poboru akcji serii D, nie więcej niż 2.000.000 praw do akcji serii D oraz więcej niż 2.000.000 akcji serii D Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu