Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku w związku z realizacją uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie emisji akcji serii D złożył ogłoszenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sprawie warunków i trybu subskrypcji.
Przedmiotowe ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu


Załączniki: