Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 marca 2021 roku Emitent zawarł _1_ umowę zbycia 100 istniejących udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _KRS: 0000885306_ oraz _2_ przedwstępną umowę zbycia 100 przyszłych udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. Emitent wskazuje, że po realizacji umowy z pkt _1_ oraz po zawarciu umowy przyrzeczonej do umowy z pkt _2_, nie będzie posiadał jakichkolwiek udziałów Inwestycje.pl sp. z o.o. Emitent przypomina, że wraz ze zbyciem wszystkich udziałów Inwestycje.pl sp. z o.o. Emitent definitywne zaprzestaje prowadzenia dotychczasowej działalności _działalności mediowej_. Emitent informuje, że łączna cena zbycia udziałów, na podstawie przedmiotowych umów, wynosi 110.000 zł. Cena ta został ustalona przy uwzględnieniu wartości aktywów Inwestycje.pl sp. z o.o. oraz przy uwzględnieniu wyników uzyskiwanych w ostatnim okresie na dotychczasowej działalności Emitenta, które były niezadowalające i które rodziły konieczność pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie tej działalności. Emitent wyjaśnia, że zbycie Inwestycje.pl sp. z o.o. nastąpiło w ramach działań mających na celu przygotowanie Emitenta do rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo, poprzez przejecie Gamedust sp. z o.o., oraz celem zakończenia działań mających na celu zaprzestanie prowadzenia przez Emitenta dotychczasowej działalności _działalności mediowej_.