Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku ze zmianą stanu posiadania akcji od Inwestorzy.TV SA.

Załączniki: