Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał od spółki pod firmą PMI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w związku ze zmianą _zwiększeniem_ stanu posiadania akcji Spółki.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść przedmiotowego zawiadomienia.

Załączniki: