Zarząd spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej zwanej Spółką_ informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 r. otrzymał od spółki pod firmą Family Funds Capital Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz od Pana Dariusza Jagusiaka zawiadomienie w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Spółki.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść przedmiotowego zawiadomienia.

Załączniki: