Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Emitent” informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Inwestorzy.TV SA. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: