Zarząd Inwestycje.pl SA „Emitent” informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od AQEX Sp. z o.o. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu.

Niniejsza transakcja została dokonana w realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Załączniki: