Zarząd Inwestycje.pl SA „Emitent” informuje o otrzymaniu zawiadomień w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Greycloud sp. z o.o. Zakres informacji zawartych w zawiadomieniach przedstawiają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: