Zarząd Inwestycje.pl S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.

Załączniki: