Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowa dotycząca wykonywania przez ten podmiot usług Autoryzowanego Doradcy na rzecz Spółki.

Umowa weszła w życie w dniu 15 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Anna Sołowska-Łabaz – Wiceprezes Zarządu