Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 dotyczącego wypowiedzenia umowy na świadczenie usług Animatora Rynku przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 stycznia 2013 r. wpłynęła do siedziby Spółki podpisana przez członków Zarządu NWAI Dom Maklerski S.A. umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NWAI Dom Maklerski S.A. rozpocznie pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Inwestycje.pl S.A z dniem 1 marca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Rafał Blum – Członek Zarządu