Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 08 listopada 2011 roku Spółka podpisała z firmą Seiont Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) umowę kupna akcji, przedmiotem której jest zakup 295.000 akcji na okaziciela serii A spółki MERIT INVEST S.A. z siedzibą w Radomiu. Zakupione akcje stanowią 19,67% udziału w kapitale zakładowym. Wartość transakcji wyniosła 590.000 zł.

Merit Invest S.A. to firma doradczo-inwestycyjna, która prowadzi działalność w zakresie:
– doradztwa dla firm z sektora MSP poszukujących środków na rozwój na rynku kapitałowym,
– inwestycji kapitałowych w spółki będące w początkowym etapie rozwoju oraz spółki notowane na rynkach giełdowych,
– e-projekt o tematyce inwestycyjnej współfinansowany ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 Innowacyjna Gospodarka.

Umowa została uznana za istotną, ponieważ wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zakupione akcje stanowić będą długoterminową inwestycję Emitenta, której celem jest wzrost wartości posiadanego pakietu udziałów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt) 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu