Zarząd Inwestycje.pl S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Ideacto sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przedmiotem której jest wykonanie przez Ideacto na zlecenie Spółki projektu kluczowych podstron serwisu Inwestycje.pl w postaci makiet funkcjonalnych oraz projektów graficznych serwisu Inwestycje.pl.

Warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają istotnie od warunków charakterystycznych i powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż planowana przebudowa serwisu stanowi jeden z etapów strategii rozwoju Spółki.

Przewidywany efekt przeprojektowania serwisu to zmniejszenie współczynnika odrzuceń i wzrost liczby odsłon, a co za tym idzie zwiększenie wysokości przychodów z reklamy.
Przebudowa portalu będzie obejmować także poprawę nawigacji, zwiększenie usability oraz nowy projekt layoutu. Powyższe działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności serwisu, co powinno przełożyć się na pozyskanie nowych użytkowników.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu